Hur säger jag upp ett hyreskontrakt i andra hand?

Varje Valborgsmässoafton så kommer uppsägningar från hyresgäster in en masse på e-mail vilket sätter enorm onödig press på alla parter. Många  hyresgästerna har haft tur och uppsägningar konfirmerades mottagna per den 30 april. Vad hade hänt hyresgästen om de inte fick e-mail konfirmation på sin uppsägning? Uppsägningen hade inte varit giltig per den 30 april och en ny kalendermånad hade påbörjats vilket betyder att hyresgästen får betala hyra ytterligare en månad. 

Vad betyder kalendermånad egentligen? 


Per hyreslag så är det kalendermånad som gäller vilket är ett vanligt misstolkning av både uthyrare och hyresgäster. Det betyder att det är kritiskt att uppsägningen kommer in på rätt sida av månaden. Om en uppsägning görs av en hyresgäst på ett andrahandskontrakt på privatägd bostad, blir konfirmerad innan den 1 maj (30 april eller tidigare) så ska hyresgästen flytta per 31 maj  (de har rätt att disponera bostaden till kl 12:00 den 1 juni). Men om uppsägningen görs och konfirmeras per den 1 maj eller senare i maj månad så ska hyresgästen flytta per den 30 juni (de har rätt att disponera bostaden till kl 12:00 den 1 augusti). Detta gäller om hyresvärden vill återta sin bostad innan kontraktet går ut. Uppsägning av hyreskontraktet behöver ej ges om hyresvärden önskar återta bostaden vid hyreskontraktets slut. (hyreslag för privatägda bostäder).  På hyresrätter så är kalendermånad problematiken densamma men då är det 3 kalendermånader som gäller för hyresgästen när som under hyresperioden och uthyraren måste komma ihåg att säga upp avtalet 3 kalendermånader innan avtalet löper ut. Annars löper hyreskontraktet vidare med 3 ömsesidiga kalendermånaders uppsägning. Det gäller att hålla tungan rätt i mun!

 Hur ska en uppsägning på ett hyreskontrakt göras?

 

  1. Uppsägning av ett hyreskontrakt ska göras skriftligen.
    Det räcker med ett e-mail OM mottagaren konfirmerar att de har tagit emot e-mailet och uppsägningen. Då är uppsägningen giltig per det datumet som mottagaren konfirmerar uppsägningen. Får du inte en sådan e-mail konfirmation så ska uppsägningen skickas per rekommenderat brev. Behåll kvittot på det rekommenderade brevet som du skickar, det är din bevisbörda för att uppsägningen har skickats. Uppsägningen är då giltig per dagen det rekommenderade brevet skickades. Det är ditt ansvar som är den som säger upp hyreskontraktet att det blir rätt. Om du inte får konfirmation från hyresvärden att de har mottagit din uppsägning så är du tyvärr beroende av deras "goodwill" att släppa dig från att betala hyra en månad tidigare än vad lagen faktiskt ger dem utrymme för. Tyvärr så kommer inte alltid en uppsägning för uthyraren och därmed är det jätteviktigt att du gör allt korrekt från din sida.
  2. Uppsägningen ska göras av rätt person.
    Om du hyr bostaden som privatperson så är du den rätte att göra uppsägningen. Däremot om din arbetsgivare står som hyresgäst i hyreskontraktet så är det person på bolaget som har befogenhet som ska göra den formella uppsägningen. Gör inte misstaget att det i det fallet är du som säger upp avtalet för då kan det bli väldigt luddigt om det blir en rättsfråga om uppsägningen faktiskt är giltig eller ej. 
  3. Gör det i tid.
    Vi kan inte säga det nog med gånger, var inte ute i sista minuten. Det lägger onödig press på alla parter att vara ute i sista minuten och du riskerar att inte få in uppsägningen i tid. Börja dra i trådarna senast den 20:e av månaden du vill säga upp ditt hyresavtal. Ge dig själv tid att invänta konfirmation på ditt e-mail samt tid att uppsöka postkontor för att skicka det rekommenderade brevet om sådan konfirmation ej har kommit per den 25:e. Hyresvärden kanske har flyttat under uthyrningsperioden och du måste inhämta ny kontaktinformation. Igen ansvaret ligger på dig som den som säger upp hyresavtalet. Sedan finns det finns inget värre än att stå med andan i halsen på Valborgsmässoafton, då vill man ju ha kul med familj och vänner!
Hyreslagen

Hyreslagen

Vad gäller egentligen för uthyrning av bostäder i andra hand? Hur har den nya lagen som trädde i kraft 2013 ändrat både lagen och marknaden?

Olika hyresnivåer på hyresmarknaden

Olika hyresnivåer på hyresmarknaden

Varför varierar hyresnivåerna mellan olika aktörer? Residensportalens hyresnivåer för andrahands uthyrningar är oftast lägre, läs mer om varför det är så.

Snitthyror för hela Sverige

Snitthyror för hela Sverige

Använd vår smidiga kalkylator för att se vad andra annonserar sina bostäder för uthyrning på Residensportalen. Du kan hitta snitthyror för Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund samt resten av Sverige.