Olika hyresnivåer på olika sajter

Vi introducerade som första förmedlare av andrahandsuthyrningar 2003 en avgiftsmodell där man köper de tjänster man behöver. Detta var något nytt på marknaden och under åren sedan lanseringen har inte så mycket förändrats på grund av vår modell. Många aktörer har en annan modell där de agerar kontraktspart och gör påslag på hyran med 15%-30%. De skriver alltså ett kontrakt mellan sig själva och den som antingen äger bostaden eller hyr den i första hand och sedan skriver de ett hyreskontrakt med bolaget som skall de facto hyra och nyttja bostaden. 

Vi ser några, för oss, uppenbara problem med denna modell:

1. Den slutliga kostnaden ligger ofta 300% – 1000% högre än om man betalar en engångssumma, beroende på hur länge man hyr och hur mycket bostaden kostar att hyra i andra hand, eller i detta fall: tredje hand.

2. Det har inte prövats i domstol ännu, men det finns klara juridiska problem när en bostadsägare hyr ut till en förmedlare under ’lagen om uthyrning av privat bostad’ och förmedlaren i sin tur måste hyra ut under de gamla reglerna i ’Jordabalkens kapitel 12’ på grund av att de driver uthyrningen som en näringsverksamhet. Som ett exempel kan nämnas att uppsägningsreglerna är annorlunda. Efter den nya hyreslagen som trädde i kraft 1 oktober 2019 så är denna modell för övrigt olaglig om bostadsformen är en hyresrätt och förmedlaren lägger på hyran. Regeringen har länge velat strypa ockerhyror som denna modell och andra typ av liknande  verksamheter uppmuntrar. 

3. Som hyresgäst förlorar man en hel del kontroll när man inte har ett hyreskontrakt direkt med hyresvärden, det blir en bromskloss mellan dig och uthyraren.  

4. Det är ju ganska uppenbart, men en hyresförmedlare som sitter på tre stolar i en förhandling; förmedlare, hyresvärd och hyresgäst, kan ju knappast vara aktsam om någon annans intressen än sina egna.

5. Hyresmarknaden får en artificiellt förhöjd hyresnivå på mellan 15% och 35%, vilket inte är fallet med engångsbetalningar eftersom det då bara tas up som en kostnad för uthyrningen.

Betalar du för mycket i hyra?

Jämför hyresförmedlare