Olika Värmekostnader du du hyr ett hus i andra hand

Värme och höga elkostnader

Dagslägets internationella situation och de stigande elpriserna har lett till att värmesystem har blivit den viktigaste faktorn att ta hänsyn till när man hyr en fastighet.. I den här artikeln har vi rangordnat de olika uppvärmningssystem som används i Sverige så att du kan fatta ett välgrundat beslut när du väljer ditt nya hem att hyra i andra hand.

De vanligaste uppvärmningssystemen för hus är olika värmepumpar (till exempel bergvärme), pannor och el. Vissa hus använder en hybrid av olika system. Eftersom elkostnaden på senare tid är oförutsägbar (ca 1-8 kr/kWh) beskrivs nedan endast den uppskattade årliga kWh-besparingen utifrån ett hus med en årsförbrukning på 20 000 kWh.

 

Här nedan är en rankning av besparing utifrån olika värmesystem, inklusive elförbrukning för ytterligare hushållsapparater:

  1. Ved och pelletspanna

Detta är billigt om du har tillgång till ved eller pellets, dock kräver det en hel del manuellt arbete.

  1. Bergvärmepump

Kan spara upp till 80% av elförbrukning och minska förbrukningen upp till 11,000 kWh per år.

  1. Luft-vattenvärmepump

Kan spara upp till 70% av elförbrukning och minska förbrukningen upp till 9,625 kWh.

  1. Frånluftvärmepump

Kan spara upp till 8–9,000 kWh per år.

  1. Luftvärmepump

Kan spara upp till 8–9,000 kWh per år.

 

Fjärrvärme är det vanligaste värmesystem som används för lägenheter. Värmen skapas på en central plats och fördelas ut till många byggnader. Detta är billigt och påverkas inte stort av de förändrande elpriserna då värmen skapas genom att bränna avfall. De dyraste värmesystemen just nu är direktverkande el, el och oljepannor. Direktverkande el och elpannor gör om elen direkt till värme och är därför väldigt dyra, enligt ovan mätning skulle förbrukning vara 20,000 kWh per år. De stigande oljepriserna gör att det nu är otroligt dyrt att använda en oljepanna.

 

Optimalt och billigast är att kombinera värmesystem med vattenburen golvvärme och solpaneler för att sänka kostnader:

  • Solpaneler absorberar energin från solljus som sedan görs om till elektricitet. Som husägare är detta ett dyrt tillägg som över en längre period kan bli förmånligt. Som hyresgäst är solenergi ett bra sätt att sänka energiförbrukningen och att vara klimatsmart. Solpaneler har blivit alltmer populära och kan nu ibland hittas i vissa hus.
  • Golvvärme är varm luft, varmt vatten eller elektriska spolar. Eftersom en stor area av ett rum ryms av golvet är detta ett effektivt sätt att värma ett hus.

 

Allt detta beror såklart på storleken och skicket av bostaden. Om den har dålig isolering så kommer förbrukningen vara högre. Tips är att se ifall det är drag vid fönster och dörrar och ifall fönsterna har flera lager (vilket de allra flesta har). Isolering i väggarna påverkar även mängden av energi som behöver skapas för uppvärmning. Det kan även vara en bra idé att fråga ägaren om det föregående årets förbrukning för att få en känsla av kostnaderna. Många ägare har signerat för ett fastpris för elen och det kan vara bra att diskutera om det är möjligt att ta över kontraktet. I dessa kalla vinterdagar rekommenderar vi att tända en brasa för extra mysfaktor och värme men se först till att kaminen är funktionell. Många av de fina gamla kaminerna och öppna spisarna är endast dekorativa.