Beskattning på andrahandsuthyrning

Hur beskattas man när man hyr ut sin lägenhet eller villa i andra hand? Det varierar beroende på en hel del faktorer. Precis som hyreslagen skiljer sig beroende på omständigheter så gör även beskattning det när man hyr ut. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och hänvisar till Skatteverket eller skattejurist för mer komplexa situationer. 

Vad är det för skatt procentsats när man hyr ut sin bostad i andra hand?
När du hyr ut ditt småhus, din ägarlägenhet, din bostadsrätt eller din hyresrätt med överskott, ska du redovisa överskottet som inkomst av kapital. Skatten är 30%. Det gäller om du enbart hyr ut en fastighet. 

Hur beräknas vad som är överskott?
Överskottet beräknas på olika sätt beroende på vilken typ av uthyrning du har. Du får göra ett schablonavdrag oavsett bostadstyp. Schablonavdraget är SEK 40.000  per bostad och år. Det har ingen betydelse hur många som äger bostaden. 

Hur beskattas du om du hyr ut din bostadsrätt?
Skattverkets direktiv om beskattning på uthyrning av bostadsrätt skiljer beroende på hur länge du hyr ut och under vilka premisser. Pga uthyrningar som sker i hotellverksamhetsformer som AirBnb så har reglerna stramats åt något. 

Hur beskattas du om du hyr ut din hyresrätt?
Skatteverkets direktiv skiljer sig även på hyresrätter beroende pår vilka premisser du hyr ut din hyresrätt. Samma situation för hyresrätter, regelverket skiljer sig beroende på om du hyr ut på lång tid till en hyresgäst eller i så kallad hotellverksamhet till flera olika hyresgäster. 

Hur beskattas du om du hyr ut till din arbetsgivare eller eget bolag?
Tyvärr så försvinner schablonavdraget då och du får betala högre skatt för din uthyrning än om du skulle hyra ut till ett bolag som du inte är involverad i. DEn här typ av uthyrning är den som är minst fördelaktig, skattemässigt. 

Om jag hyr ut via en förmedlare som tar en del av min hyra (Vi jobbar inte så av många skäl) hur beskattas jag då?
Per information från SKV så har våra jurister tolkat det som att du inte kan göra avdrag om du inte har varit delaktig i uthyrningen (tex: gjort bostaden redo för uthyrning, visat den, ombesörjt nyckelöverlämning etc) för den delen av hyran som du har förlorat till hyresförmedlaren. Med andra ord så betalar du skatt även på det beloppet som hyresförmedlaren behåller av din hyra då SKV betraktar denna modell som en variant där du inte är delaktig i den uthyrning. Bevisbördan handlar då oftast om hur hyresbetalningarna överförs. Om den går via hyresförmedlaren så anses du inte delaktig.  Inte heller så fördelaktigt för dig som uthyrare. Läs mer om det under 4.1 på Skatteverket. Inget som du påverkas av om du hyr ut via Residensportalen men något du bör titta på om du funderar på andra modeller.

Ska jag ta ut moms på min hyra?
Om du hyr ut till flera olika hyresgäster mer än sammanlagt 16 veckor på ett år så blir du momspliktig för din uthyrning annars ska du inte momsa din hyra. 

Residensportalen rådgör inte i enskilda skattefrågor utan ovan är en sammanställning av information och tolkning av vår skattejurist, för mer information om beskattning på uthyrning i andra hand hittar du på Skatteverket