Bostadsrättsföreningen kan neka till andrahandsuthyrning...tyvärr

Hyresnämndens beslut i Airbnb fallet styrker tyvärr att föreningen fortfarande har rätt att neka vissa .  Trots förändringar i hyreslagen så kvarstår föreningens makt. Den 1 juli 2014 så trädde en ny lag i kraft som många trodde skulle förhindra en bostadsrättsförening att neka en andrahandsuthyrning. En bostadsrättsförening har fortfarande makten att neka dig att hyra ut i andra hand. Regeringsbeslutet uppmanar dock bostadsrättsföreningar att bredda sin definition av beaktansvärda skäl för en uthyrning såsom studier eller jobb på annan ort eller samboprov.

Beslutet gällande Airbnb, som först rapporterades av Fastighetstidningen, kommer efter den första prövningen i hyresnämnden gällande andrahandsuthyrning via Airbnb. Beskedet menar att uthyrning via Airbnb inte har stöd i Bostadsrättslagen. Uthyrning via den amerikanska tjänsten är "mer att likna vid hotellverksamhet av kommersiell natur", skriver hyresnämnden. Prövningen gäller en lägenhet på Södermalm som ägaren velat hyra ut till flera successiva uthyrningar till turister, via Airbnb.

Tyvärr så är det så att föreningen har rätt att neka din uthyrning. Självklart kan du ta ärendet till hyresnämnden och överklaga. Vi hoppas att beslutet gällande Airbnb ej är prejudicerande för traditionella förmedlingar utan mer är en markering mot denna typ av hotellverksamhet dock så har vi under senare månader sett liknande beslut i hyresnämnden för icke Airbnb uthyrningar så problematiken kvarstår. 

Uppdatering 2017-09-22
Vi har granskat ett antal fall som Hyresnämnden har tittat på när det gäller föreningar som har nekat lov till uthyrning i andra hand de senaste 3 åren. Vi blev förvånade att hyresnämnden faktiskt varit ganska tuffa mot uthyraren. Ett par fall rörde uthyrning för personer som ägde bostadsrätter som hade arbete på annan ort samt studerade på annan ort. Hyresnämnden ansåg att 2 år räckte med uthyrning och sedan gav de inte lov för längre tid. Tyvärr så tror vi att den ökade uthyrningen i så kallad hotellverksamhet, Airbnb, har givit många föreningar kallar fötter när det gäller andrahandsuthyrning överlag. Media har skrivit mycket om uthyrningar som slutat med bordellverksamhet och förstörda hem genom den typ av förmedling. Tråkigt tycker vi då det bromsar marknaden för de uthyrningar som faktiskt är positiva för både uthyraren och den bostadssökande.