Hur ska föreningen tänka runt uthyrning till juridisk person?

I många bostadsrättsföreningar råder fortfarande oro och tveksamhet kring uthyrning till juridiska personer, ofta grundad på föråldrad information. Vissa föreningar går till och med så långt som att förbjuda det i sina stadgar. Det är en beklaglig situation, både för föreningen och dess bostadsrättshavare. I själva verket visar erfarenheterna att hyra ut till juridiska personer oftast är en trygg och gynnsam lösning både för ägaren och bostadsrättsföreningen.

Här är de vanligaste orosmomenten och hjälpsam respons om just du har detta problem med din förening

  • Om för många hyr ut till företag så blir vi en oäkta förening
    Nej, nej och åter NEJ. En förening klassas som "oäkta" när mer än hälften av medlemmarna äger sina bostäder som juridisk person (som företag). Om en medlem hyr ut till ett företag så påverkar inte det föreningen ”äkthet”. 

  • Det blir en hotellverksamhet och det kommer springa massor folk i huset
    En viktig aspekt att ta hänsyn till är möjligheten att reglera vem som faktiskt bor i lägenheten när du hyr ut till ett företag. Detta innebär att du kan inkludera villkor i hyresavtalet som begränsar antalet personer som kan bo i lägenheten och som tydligt definierar användningsändamålet. Detta säkerställer att uthyrningen inte förvandlas till hotellverksamhet och att du har kontroll över vem som bor i din bostadsrätt. Många föreningar har hotellverksamhet som orosmoment, något vi aldrig sett sedan 2003 tack vare välutformade hyresavtal. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant överväga fördelarna med att hyra ut till företag i en bostadsrättsförening. Genom att förstå föreningens regler och skapa tydliga hyresavtal kan du skapa en stabil och fördelaktig inkomstkälla samtidigt som du skyddar ditt hem och föreningens intressen.

Hur mycket måste jag städa innan en visning?

Hur mycket måste jag städa innan en visning?

Hur mycket förberedelser krävs för att hyra ut sitt hem i andra hand? Vi har sammanställt en lista på viktigaste punkter att tänka på innan hyresgästen kommer och knackar på dörren. 

Varför hyr inte vi din bostad som många andra förmedlare?

Varför hyr inte vi din bostad som många andra förmedlare?

Många förmedlare hyr din bostad och lämnar "garantier". Vi ser klara juridiska och etiska problem med en sådan modell. Läs mer om varför vi jobbar på ett enklare och mer transparent sätt. 

Tips om hur du skapar bästa annonsen för din uthyrning!

Tips om hur du skapar bästa annonsen för din uthyrning!

Skapa en annons på mindre än 1 minut med vårt verktyg. Få en proffsig annons helt kostnadsfritt. Läs mer om våra tips på hur du skapar den bästa annonsen för uthyrning i andra hand!