Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt i andra hand?

Varje Valborgsmässoafton så kommer uppsägningar från hyresvärdar in en masse på email vilket sätter enorm onödig press på alla parter. Många av hyresvärdarna har haft tur och uppsägningar konfirmerades mottagna per den 30 april. Vad hade hänt om de inte fick konfirmation på sin uppsägning? Uppsägningen hade inte varit giltig per den 30 april och en ny kalendermånad hade påbörjats vilket betyder att de får återta sin bostad den 1 september istället för 1 augusti.

 

Varför spelar en dag sådan stor roll?  Per hyreslag så är det kalendermånad som gäller. Det betyder att det är kritiskt att uppsägningen kommer in på rätt sida av månadshiftet. Om en uppsägning ges av en hyresvärd på ett andrahandskontrakt på privatägd bostad, blir konfirmerad innan den 1 maj (30 april eller tidigare) så ska hyresgästen flytta per 31 juli (de har rätt att disponera bostaden till kl 12:00 den 1 augusti). Men om uppsägningen ges och konfirmeras per den 1 maj eller senare i maj månad så ska hyresgäsen flytta per den 31 augusti (de har rätt att disponera bostaden till kl 12:00 den 1 september). Detta gäller om hyresvärden vill återta sin bostad innan kontraktet går ut. Uppsägning av hyreskontraktet behöver ej ges om hyresvärden önskar återta bostaden vid hyreskontraktets slut. (hyreslag för privatägda bostäder). 

 

Hur ska en uppsägning göras?

1. Uppsägning av ett hyreskontrakt ska göras skriftligen. Det räcker med ett e-mail OM mottagaren konfirmerar att de har tagit emot emailet och uppsägningen. Då är uppsägningen giltig per det datumet som mottageren konfirmerar uppsägningen. Får du inte det så ska uppsägningen skickas per rekommenderat brev. Behåll kvittot på reket. Uppsägningen är då giltig per dagen reket skickades.

2. Gör det i tid. Det lägger onödig press på alla parter att vara ute i sista minuten. Börja dra i trådarna senast den 20:e av månaden du vill säga upp ditt hyresavtal. Ge dig själv tid att invänta konfirmation på ditt e-mail samt tid att uppsöka postkontor för att skicka det rekommenderade brevet om sådan knofirmation ej har kommit per den 25:e. 

 

Mer utförlig information om hyreslagen överlag hittar du här