rental inspections

Inspektioner vid hyresförmedling

Inspektion inför uthyrning av bostad

 

Hur viktigt kan är det att göra en inspektion innan hyresgästen flyttar in? Det är kritiskt. Som uthyrare så är det för din del som en inspektion ska upprättas.  Inspektionen ska vara detaljerad och notera småmärken som redan finns för att ge en gedigen bild på skicket vid tillträdet.

Vad händer om ingen inspektion upprättas? Bevisbördan ligger på dig som uthyrare.  Finns ingen signerad inspektion från tillträdet, så kan du inte få en krona i ersättning eftersom det inte är tydligt hur skicket var innan hyresgästen flyttade in. Om det inte går att påvisa att skadan gjordes av hyresgästen så är det mycket svårt att få ersättning om det blir en tvist.

Räcker det inte med bilder? Bilder är lätta att manipulera i Photoshop och andra program och har därmed inte samma vikt som en skriftlig inspektion.  Av den anledningen så är det praxis att inspektioner är skriftligt utförda och bilder kan vara ett komplement.

Vi har utfört inspektioner sedan 2003 och vet vad som är viktigt att dokumentera och framförallt hur det ska dokumenteras. Om du behöver hjälp och bor i Stor-Stockholm så hjälper vi dig gärna! För att inspektionen sedan ska vara juridiskt bindande så ska den gås igenom på plats och signeras av båda parter. Inspektionen ska göras senast 1 dygn innan tillträdet och EFTER att flyttstädningen är klar.