Varför hyr vi inte din bostad och hyr den vidare?

Vi introducerade som första förmedlare av andrahandsuthyrningar en avgiftsmodell där man köper de tjänster man behöver.  Vi tror inte på att hyra bostäder för att sedan hyra dem vidare. Många aktörer har en annan modell där de agerar kontraktspart och gör påslag på hyran med 15%-30%. De skriver alltså ett kontrakt mellan sig själva och den som antingen äger bostaden eller hyr den i första hand och sedan skriver de ett hyreskontrakt med bolaget som skall de facto hyra och nyttja bostaden. Nu har dessa förmedlare börjat bli av med sina licenser och dragen inför rätta: https://fmi.se/anmalan-tillsyn/tillsynsbeslut-och-praxis/sok-beslut/beslut/?id=20-0458 

Högsta Domstolen har även lagt en dom som nu cementerar att de aktörer på marknaden som jobbar på detta sätt faktiskt strider mot lagen. Domen föll 2022-12-28. MER om den. 

Vi ser några, för oss, uppenbara problem med denna modell:

1. Den slutliga kostnaden ligger ofta 300% – 1000% högre än om man betalar en engångssumma, beroende på hur länge man hyr ut. Varför ska du ge bort en stor del av din hyra? Får du verkligen ett värde i paritet? Vi anser inte det. 

2. Det finns klara juridiska problem när en bostadsägare hyr ut till en förmedlare under ’lagen om uthyrning av privat bostad’ och förmedlaren i sin tur måste hyra ut under de gamla reglerna i ’Jordabalkens kapitel 12’ på grund av att de driver uthyrningen som en näringsverksamhet. Som ett exempel kan nämnas att uppsägningsreglerna är annorlunda vilket kan leda till en tvist där förmedlaren kan få det svårt att få hyresgästen att flytta ut från DITT hem. 

3. Som hyresvärd förlorar man en hel del kontroll när man inte har ett hyreskontrakt direkt med hyresgästen, det blir en bromskloss mellan dig och den som bor i ditt hem. Vår erfarenhet är att kontakten mellan hyresvärd och hyresgäst är väsentlig för att det ska bli en bra uthyrning i andra hand.  

4. Det är ju ganska uppenbart, men en hyresförmedlare som sitter på tre stolar i en förhandling; förmedlare, hyresvärd och hyresgäst, kan ju knappast vara aktsam om någon annans intressen än sina egna och det har även Fastighetsmäklarinspektionen tyckt till om! Här är domen.

5. Hyresmarknaden får en artificiellt förhöjd hyresnivå på mellan 15% och 35%, vilket många bra företag inte är villiga att betala. Vi ser också att det leder till bad will och tidiga uppsägningar när hyresgästen får reda på att de betalar mer än vad de borde för sitt boende. 

6. Om en hyresgäst ska söka permanent uppehållstillstånd så kan de inte hyra via en en förmedlare som står på avtalen då de får avslag på sin immigrationsansökan.  Därmed så har många företag valt bort denna modell för uthyrning för att undvika problem med uppehållstillstånd för sina anställda. 

7. Nya hyreslagen som trädde i kraft 1 oktober 2019 har ändrat spelreglerna för hyresrätter men ÄVEN för privatägda bostäder som hyrs ut av företag. Vi kan inte se att ett företag som hyr din bostad och hyr den vidare faktiskt kan följa hyreslagen och att du kan bli krävd på överhyra även som uthyrare av tex. en bostadsrätt. Det finns en anledning till att vi aldrig, trots att de som jobbat på detta sätt tjänat kopiöst mycket pengar på det, övervägt modellen att hyra din bostad och hyra den vidare. 

Beskattning på uthyrning av bostad  i andra hand

Beskattning på uthyrning av bostad i andra hand

Hur beskattas man när man hyr ut en bostad i andra hand? Det varierar en del beroende på omständigheterna runt din uthyrning. Vi har samlat de vanligaste frågorna runt beskattning av uthyrning. 

Ska jag hyra ut till ett företag eller en privatperson?

Ska jag hyra ut till ett företag eller en privatperson?

Är hyreslagen densamma för företag och privatpersoner? Vad är fördelen med att hyra ut till företag? Bör jag vara öppen för att hyra ut till en privatperson och vad gäller i så fall? Läs mer om hur marknaden ser ut och vad du bör tänka på. 

Trygghetsförsäkringar när du hyr ut i andra hand?

Trygghetsförsäkringar när du hyr ut i andra hand?

Finns det ett värde att teckna en "trygghetsförsäkring" från en hyresförmedlare? Vad täcker den egentligen? Eller är det som att köpa en dyr "garanti" som när man köper en ny TV som hemförsäkringen redan täcker?

Hemförsäkring när du hyr ut din bostad

Hemförsäkring när du hyr ut din bostad

Vad ska man göra med sin hemförsäkring när man hyr ut sin bostad i andra hand? Behöver man teckna en tilläggsförsäkring? Vad händer med reseförsäkringen som är kopplad till hemförsäkringen?

5 Tips att tänka på när du skriver ett andrahandskontrakt!

5 Tips att tänka på när du skriver ett andrahandskontrakt!

Vad ska man tänka på när man skriver ett uthyrningskontrakt för uthyrning i andra hand? Vad är de vanligaste misstagen efter hyreslagen ändrades för privatägda bostäder 2013?

Instruktionsvideor

Instruktionsvideor

Här har vi skapat och samlat korta videor om olika delmoment gällande uthyrning. Få tips om hur du skapar bästa annonsen, visar ditt hem eller bedömer slitage nivå när hyresgästen flyttar!