Varför hyr inte vi din bostad och hyr den vidare?

Vi introducerade som första förmedlare av andrahandsuthyrningar en avgiftsmodell där man köper de tjänster man behöver.  Vi tror inte på att hyra bostäder för att sedan hyra dem vidare. Många aktörer har en annan modell där de agerar kontraktspart och gör påslag på hyran med 15%-30%. De skriver alltså ett kontrakt mellan sig själva och den som antingen äger bostaden eller hyr den i första hand och sedan skriver de ett hyreskontrakt med bolaget som skall de facto hyra och nyttja bostaden. 

Vi ser några, för oss, uppenbara problem med denna modell:

1. Den slutliga kostnaden ligger ofta 300% – 1000% högre än om man betalar en engångssumma, beroende på hur länge man hyr ut. Varför ska du ge bort en stor del av din hyra? Får du verkligen ett värde i paritet? Vi anser inte det. 

2. Det har inte prövats i domstol ännu, men det finns klara juridiska problem när en bostadsägare hyr ut till en förmedlare under ’lagen om uthyrning av privat bostad’ och förmedlaren i sin tur måste hyra ut under de gamla reglerna i ’Jordabalkens kapitel 12’ på grund av att de driver uthyrningen som en näringsverksamhet. Som ett exempel kan nämnas att uppsägningsreglerna är annorlunda vilket kan leda till en tvist där förmedlaren kan få det svårt att få hyresgästen att flytta ut från DITT hem. 

3. Som hyresvärd förlorar man en hel del kontroll när man inte har ett hyreskontrakt direkt med hyresgästen, det blir en bromskloss mellan dig och den som bor i ditt hem. Vår erfarenhet är att kontakten mellan hyresvärd och hyresgäst är väsentlig för att det ska bli en bra uthyrning i andra hand.  

4. Det är ju ganska uppenbart, men en hyresförmedlare som sitter på tre stolar i en förhandling; förmedlare, hyresvärd och hyresgäst, kan ju knappast vara aktsam om någon annans intressen än sina egna.

5. Hyresmarknaden får en artificiellt förhöjd hyresnivå på mellan 15% och 35%, vilket många bra företag inte är villiga att betala. Vi ser också att det leder till bad will och tidiga uppsägningar när hyresgästen får reda på att de betalar mer än vad de borde för sitt boende. 

6. Om en hyresgäst ska söka permanent uppehållstillstånd så kan de inte hyra via en en förmedlare som står på avtalen då de får avslag på sin immigrationsansökan.  Därmed så har många företag valt bort denna modell för uthyrning för att undvika problem med uppehållstillstånd för sina anställda. 

7. Skatter. Du betalar mer i skatter om du använder en förmedlare som står på hyresavtalet. Tyvärr så kan du inte göra avdrag om du inte har varit delaktig i uthyrningen (tex: gjort bostaden redo för uthyrning, visat den, ombesörjt nyckelöverlämning etc) för den delen av hyran som du har förlorat till hyresförmedlaren. Med andra ord så betalar du skatt även på det beloppet som hyresförmedlaren behåller av din hyra. Inte heller så fördelaktigt för dig som uthyrare. Läs mer om det under 4.1 på Skatteverket.

8. Nya hyreslagen som trädde i kraft 1 oktober 2019 har ändrat spelreglerna för hyresrätter men ÄVEN för privatägda bostäder som hyrs ut av företag. Vi kan inte se att ett företag som hyr din bostad och hyr den vidare faktiskt kan följa hyreslagen och att du kan bli krävd på överhyra även som uthyrare av tex. en bostadsrätt. Det finns en anledning till att vi aldrig, trots att de som jobbat på detta sätt tjänat kopiöst mycket pengar på det, övervägt modellen att hyra din bostad och hyra den vidare.