Hur bedömer jag vad som är onormalt slitage?

Hur bedömer man vad som är normalt slitage när man hyr ut i andra hand? Frågan får vi dagligen. Hyreslagen är tydlig med samtidigt luddig i frågan. En hyresvärd måste räkna med slitage som beror på att någon bor i bostaden och nyttjar den på ett vanligt sätt. En hyresgäst får spika upp tavlor och det tillåtes att det tillkommer små märken på golv och väggar. Men hur bedömer man om slitaget är onormalt och om hyresvärden bör få ersättning för en skada? 

Onormalt slitage räknas som skador som uppkommit pga hyresgästens vårdslöshet eller försummelse.

Ett bra exempel är ett märke på väggen från en soffa. Om märket har uppstått pga det har stått en soffa i rummet och det är rimligt att ett märke lätt kan orsakas av det så klassas det som normalt slitage. Om det dock är flera märken på väggen för att hyresgästen har flyttat runt soffan och inte varit försiktig så klassas det som onormalt slitage. Utmaningen är att bedömningen oftast är väldigt subjektiv och att bevisbördan ligger på hyresvärdens bord.

 Konkreta exempel på onormalt slitage är:

  1. Trasig fönsterruta
  2. Trasig toalett
  3. Märken på golv eller väggar för att ett barn har ritat
  4. Doft i bostaden pga rökning
  5. Tapetsering eller målning utan tillåtelse
  6. Fettfläckar på tapeten
  7. Skador på golv pga hyresgästen inte satt skydd på möbler.
  8. Blomkrukor som gjort fläck på parkettgolv för att fukt har trängt igenom


Det är hyresvärdens ansvar att ha bevisbörda för att kunna få ersättning för slitage som inte anses vara normalt. Därför är det jätteviktigt att upprätta ett ordentligt inspektionsprotokoll som hyresgästen skriver på vid tillträdet.

Hyreslagen

Hyreslagen

Vad gäller egentligen för uthyrning av bostäder i andra hand? Hur har den nya lagen som trädde i kraft 2013 ändrat både lagen och marknaden?

Beskattning på uthyrning av bostad  i andra hand

Beskattning på uthyrning av bostad i andra hand

Hur beskattas man när man hyr ut en bostad i andra hand? Det varierar en del beroende på omständigheterna runt din uthyrning. Vi har samlat de vanligaste frågorna runt beskattning av uthyrning. 

Hur säger jag upp ett andrahandskontrakt?

Hur säger jag upp ett andrahandskontrakt?

Hur säger jag upp andrahandskontraktet korrekt så att det är juridiskt bindande? Vad är skillnaden på en kalendermånad och en månad? Vem ska säga upp andrahandskontraktet?

Hur gör man sin egen inflyttsinspektion?

Hur gör man sin egen inflyttsinspektion?

Steg för steg guide om hur du förbereder din egen inflyttsinspektion när du hyr ut! Tips om hur en inspektion ska dokumenteras och hur viktigt det är att göra saker i rätt ordning.  

3 Viktigaste delarna av en andrahands uthyrning

3 Viktigaste delarna av en andrahands uthyrning

Vad är de viktigaste sakerna man ska tänka på från ett juridiskt perspektiv när man hyr ut i andra hand?

Inspektion av bostad vid uthyrning

Inspektion av bostad vid uthyrning

Varför är skriftliga inspektioner kritiska när du hyr ut din bostad? Vad händer om det blir en skada och man inte har ett inspektionsprotokoll? Hur ska protokollet skrivas på för att vara giltigt?