Hur säger jag upp ett andrahandskontrakt?

Varje Valborgsmässoafton så kommer uppsägningar från hyresvärdar in en masse på email vilket sätter enorm onödig press på alla parter. Många hyresvärdar har haft tur och uppsägningar konfirmerades mottagna per den 30 april. Vad hade hänt om de inte fick e-mail konfirmation på sin uppsägning? Uppsägningen hade inte varit giltig per den 30 april och en ny kalendermånad hade påbörjats vilket betyder att de får återta sin bostad den 1 september istället för 1 augusti.

Varför spelar en dag sådan stor roll?  

Per hyreslag så är det kalendermånad som gäller vilket är ett vanligt misstolkning både av uthyrare och hyresgäster. Det betyder att det är kritiskt att uppsägningen kommer in på rätt sida av månadshiftet. Om en uppsägning ges av en hyresvärd på ett andrahandskontrakt på privatägd bostad, blir konfirmerad innan den 1 maj (30 april eller tidigare) så ska hyresgästen flytta per 31 juli (de har rätt att disponera bostaden till kl 12:00 den 1 augusti). Men om uppsägningen ges och konfirmeras per den 1 maj eller senare i maj månad så ska hyresgästen flytta per den 31 augusti (de har rätt att disponera bostaden till kl 12:00 den 1 september). Detta gäller om hyresvärden vill återta sin bostad innan kontraktet går ut. Uppsägning av andrahandskontraktet behöver ej ges om hyresvärden önskar återta bostaden vid uthyrningens slut. (hyreslag för privatägda bostäder).  På hyresrätter så är kalendermånad problematiken densamma men då är det 3 kalendermånader som gäller för hyresgästen när som under hyresperioden och uthyraren måste komma ihåg att säga upp avtalet 3 kalendermånader innan avtalet löper ut. Annars löper andrahandskontraktet vidare med 3 ömsesidiga kalendermånaders uppsägning. Det gäller att hålla tungan rätt i mun!

 Hur ska en uppsägning göras?

  1. Uppsägning av ett andrahandskontrakt ska göras skriftligen. Det räcker med ett e-mail OM mottagaren konfirmerar att de har tagit emot e-mailet och uppsägningen. Då är uppsägningen giltig per det datumet som mottagaren konfirmerar uppsägningen. Får du inte en sådan e-mail konfirmation så ska uppsägningen skickas per rekommenderat brev. Behåll kvittot på det rekommenderade brevet som du skickar, det är din bevisbörda för att uppsägningen har skickats. Uppsägningen är då giltig per dagen det rekommenderade brevet skickades.
  2. Gör det i tid. Det lägger onödig press på alla parter att vara ute i sista minuten. Börja dra i trådarna senast den 20:e av månaden du vill säga upp ditt hyresavtal. Ge dig själv tid att invänta konfirmation på ditt e-mail samt tid att uppsöka postkontor för att skicka det rekommenderade brevet om sådan konfirmation ej har kommit per den 25:e. Det finns inget värre än att stå med andan i halsen på Valborgsmässoafton, de vill man ju ha kul med familj och vänner!

 

 

5 Tips att tänka på när du skriver ett andrahandskontrakt!

5 Tips att tänka på när du skriver ett andrahandskontrakt!

Vad ska man tänka på när man skriver ett uthyrningskontrakt för uthyrning i andra hand? Vad är de vanligaste misstagen efter hyreslagen ändrades för privatägda bostäder 2013?

Vem ska skriva på ett andrahandskontrakt när ett företag hyr?

Vem ska skriva på ett andrahandskontrakt när ett företag hyr?

Vem har befogenhet att skriva på ett andrahandskontrakt på ett företag? Vad händer om fel person skriver på? Det är kritiskt att veta vad som gäller när man hyr ut till ett företag så att man faktiskt har ett bindande andrahandskontrakt.

Hyreslagen

Hyreslagen

Vad gäller egentligen för uthyrning av bostäder i andra hand? Hur har den nya lagen som trädde i kraft 2013 ändrat både lagen och marknaden?