Trygghetsförsäkringar

Värdet av Trygghetsförsäkringar?

En trend som nyligen florerat i uthyrningsbranschen är de så kallade Trygghetsförsäkringarna. De säger sig erbjuda uthyraren en tryggare försäkring med bättre villkor än en vanlig hemförsäkring under uthyrningen. Men när de inspekteras noggrannare visar det sig att dessa försäkringar inte är så trygga som de vill framstå.

Många företag i uthyrningsbranschen säger sig erbjuda säkra uthyrningar, men få går faktiskt in närmare på vad det innebär. Ett uthyrningsföretag erbjuder en Trygghetsförsäkring som kostar 15% av månadshyran och erbjuder då något som de kallar ”Trygghetspaket” som erbjuds via ett försäkringsbolag. Men trots detta Trygghetspaket så krävs fortfarande en vanlig hemförsäkring på bostaden. Det som sägs är att den här andrahandsförsäkringen täcker bland annat lösöre och fast inredning i bostadsrätter som en vanlig hemförsäkring inte gör. Men villkoren för Trygghetsförsäkringen säger något annat.

Eftersom vi får så många frågor om varför vi inte säljer Trygghetsförsäkringar ville vi en gång för alla klargöra att dessa inte tillför någon nytta alls som inte en vanlig hemförsäkring redan gör. När man tittar närmare på vad villkoren för Trygghetsförsäkringen innebär så säger de bland annat att  försäkringen gäller för bostadsrätt och fast inredning i enlighet med vad som anges i befintlig försäkring samt lösöre i enlighet med vad som anges i befintlig försäkring för detta. Sedan finns det alltid en lista med undantag där försäkringen inte gäller. Det som alla undantag kokar ned till är att Trygghetsförsäkringen inte erbjuder något extra skydd utöver vad en vanlig hemförsäkring gör när skada eller onormalt slitage uppstår i bostaden. Då vi jämfört Trygghetsförsäkringar med exempelvis vanliga hemförsäkringar på Folksam har det inte funnits någon skillnad i vad de täcker. Det som också framgår av alla undantag är att i de fall som hemförsäkringen inte täcker något så gör inte Trygghetsförsäkringen det heller.

En annan variant som flera uthyrningssidor gör är att behålla depositionen som säkerhet vid uteblivna betalningar från hyresgästen. Där är det många som upplyser i sina villkor att inbetald deposition kan komma att användas som hyresbetalning från uthyrningssidan vid utebliven hyresbetalningen från hyresgästen. Detta ingår i deras så kallade Hyresgarantier. Det vanliga är då att depositionen är knuten till den garanti som uthyrningsföretaget erbjuder. Det innebär alltså att den deposition som hyresgästen erlagt vid hyresperiodens start omvandlas till en hyresutbetalning från uthyrningsföretaget vid utebliven betalning från hyresgästen. Hyresvärdens möjligheter att få ersättning för eventuella skador som uppstått i bostaden (som depositionen innebär en säkerhet för) minskar därmed rejält.

Dessa Trygghetsförsäkringar är alltså bara ett spel för gallerierna och ett sätt för uthyrningsbolag att tjäna ännu mer pengar på sina hyresvärdar. De utgör en ganska saftig extrakostnad men tillför absolut ingen nytta för uthyraren. Därför erbjuder Residensportalen inte några Trygghetsförsäkringar. Vi erbjuder inte heller några hyresgarantier eftersom vi inte står på några avtal och därmed inte heller har hand om några depositioner. Vi föredrar att vara helt transparenta med våra kunder och har därför inga dolda avgifter eller pålägg på hyror. Du kan läsa mer om de tjänster vi erbjuder här: https://www.residensportalen.se/hyr-ut-bostad/uthyrningstjanster/