Vill du ta en UC på din hyresgäst?

Ditt hem är troligen din största investering så låt ingen flytta in som sedan inte betalar dig hyra. Att avhysa en hyresgäst är inte helt okomplicerat tyvärr.

Vår UC visar följande:

  • Historik gällande sena betalningar
  • Ärenden hos Kronofogden (gamla så som nya)
  • Betalningsmöjlighet samt credit score
  • Skattefordringar
  • Nuvarande adress samt om personen äger fastigheter
  • OBS. Personen måste ge oss godkännande om de inte är registrerade hos oss och varit folkbokförda i Sverige för att rapporten ska vara värdefull. 
  • Pris: SEK 595