ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE, PRIVATPERSONER

ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE OCH UTHYRARE- PRIVATPERSONER

Användaravtal bostadssökande privatpersoner. ANVÄNDARAVTAL för uthyrare står längst ner på sidan. 

Gäller fr.o.m. den 23 maj 2017

Allmänt

Avtalet gäller mellan Residensportalen AB, Org. Nr. 556652-6074, nedan kallad RP och den som beställer tjänsten "Sök bostad", nedan kallad sökande. Tjänsten är aktiv under 60 dagar på www.residensportalen.se. Förlängs tjänsten skall avtalet fortsätta gälla.

Annonsvillkor

 1. Sökande skall vara en myndig privatperson.
 2. Sökande kan söka i databasen kostnadsfritt. Sökande skall betala en administrationskostnad på 695 SEK för att kontakta hyresvärdar för att ställa frågor och boka visningar. Efter betalning utav administrationsavgiften kan sökande boka obegränsat antal visningar under den perioden.
 3. RP arkiverar sökandes personuppgifter i sin databas.
 4. RP får inhämta uppgifter om sökande hos ett kreditupplysningsföretag och lämna ut till uthyrare som är registrerade på www.residensportalen.se om så begärs.
 5. Administrationsavgiften gäller för tillgång till IT verktyget chat och alerts om nya bostäder samt tillgång till tilläggstjänster på www.residensportalen.se.
 6. Sökande får tillgång till RPs aktuella bostadsannonser som riktar sig mot privatpersoner med kontaktuppgifter. Sökande får ej tillgång till företagsbostäder. Sökande får inte erbjuda en hyresvärd att ett företag signerar avtalet. Missbruk leder till vite på 15.000 kr.
 7. Uthyrares kontaktuppgifter som erhålls får endast användas personligen av sökande samt av ev. samboende partner. Utlämnande av kontaktuppgifter till tredje part leder till omedelbar avstängning samt föranleder ett vite om 30 000 kr vid varje överträdelse. Uthyrare som annonserar hos RP får ej kontaktas av en icke betalande sökande. RP förbehåller sig dessutom rätten att kräva skadestånd.
 8. Kontakten mellan sökande och uthyraren är inte att jämföra med en bostadsförmedling. Ingen ytterligare förmedlingsavgift utgår såvida tilläggstjänster inte har köpts.
 9. Sökande förbinder sig att ej kontakta RP premium objekt direkt.  All kommunikation mellan den sökande  och uthyraren på RP premium objekt ska gå via en RP hyresförmedlare.RP kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan sökande och uthyraren, oberoende vad det gäller.  Uthyraren ansvarar för sina uppgifter i annonsen.
 10. RP kan inte garantera att en sökprofil leder till ett hyresavtal.
 11. Sökande är ansvarig för att lämna korrekta uppgifter om sig själv.  Bedgrägeri kommer att åtalas.
 12. RP förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan avisering och med omedelbar verkan.
 13. En betald privatperson sökprofil får inte användas av ett företag. Tecknas avtal mellan ett företag och en hyresvärd genom en privat sökprofil, utgår vite till RP på SEK 15.000. En betald sökprofil får inte heller nyttjas i kommersiellt syfte som till exempel att marknadsföra sina tjänster till RPs uthyrare. 
 14. Då tjänsterna vi säljer påbörjas omedelbart efter köp och tjänsten då anses utnyttjad så finns det ingen ångerrätt. 

Avtalstid

Avtalet gäller i 60 dagar from den dag RP tagit emot och registrerat sökandes sökavgift, inklusive den tid som sökanden köper som förlängning.

Begränsningar

 1. RP förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säga upp annonsavtalet om:
  - sökande utlämnat uthyrares kontaktuppgifter till tredje part.
  - sökande uppgivit osanna uppgifter och missbrukat våra tjänster.
  Vidare utgår ett vite om 30 000 kr vid varje överträdelse. RP förbehåller sig även rätten att kräva skadestånd.
 2. Ingen reducering av sökavgiften ges vid avbrott och tekniska problem med e-post prenumeration. Av skäl som inte har med RP att göra har E-post inte hundra procent garanterad leverans. Det beror på vilken klienthanterare samt vilken bredbandsoperatör sökande använder.
 3. Sökavtalet kan inte "frysas", dvs ha ett uppehåll. Administationsavgiften är en avgift för de tjänster som sökande använder och är inte beroend av huruvida ett hyreskontrakt säkerställs genom RP och således godkäns ingen återbetalning av administationsavgiften om sökningen inte leder till ett hyresavtal
 4. Sökprofilen gäller för privatperson och eventuell sammanboende. Inloggningsuppgifter får inte överlåtas till annan person. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr. Skadestånd kan även krävas om RP anser att överträdelsen fordrar detta.

Vid frågor, kontakta RPs kundtjänst.

ANNONSAVTAL FÖR UTHYRARE

Annonsavtal för uthyrare

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 23 maj 2017

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074, nedan kallad RP och den som annonserar ut sin lediga bostad på Residensportalen s hemsida, www.residensportalen.se/com nedan kallad annonsör.

 Annonsvillkor

 1. RP tillåter annonsören registrera sig själv och sin eller sina bostäder för uthyrning.  Annonsören tillåts skapa ett användarkonto och därefter registrera en eller flera annonser som godkänns utav RP innan publicering. Registrering utav eventuella tilläggstjänster avtalas separat efter skapande av annons. Annonsör ska äga bostaden som annonseras eller ha förstahandskontrakt på hyresrätten som annonseras samt ha lov av förening vis a vis fastighetsägare för uthyrningen.
 2. RP marknadsför till egna kontakter igenom www.residensportalen.se. Dessa användare får endast tillgång till annonser efter godkännande från RP. Avtalar annonsören med RP att låta RP administrera uthyrningen kommer annonsörens kontaktinformation att hållas gömd och kontakten sker då genom RP. Alla andra annonsörers kontaktinformation kommer visas med annonsen för registrerade sökande. RP avtalar också med andra aktörer med liknande upplägg för att bredda annonsörernas marknadsföringsmöjlighet. Annonserna kommer visas utan kontaktinformation till uthyraren på andra ställen än www.residensportalen.se.
 3. Annonseras bostaden mot privatpersoner ger sökande sitt samtycke till att kontaktuppgifter får visas i annonsen tll registrerade och betalande sökande. Kontaktuppgifterna visas enbart för bostadssökande som är registrerade och aktuella hos RP som sökande.
 4. Om din bostad kvalificerar som RP Premium sköter RPs hyresmäklare kontakten mellan sökande och det bostadssökande företaget. Detta sker normalt per telefon och/eller e-post.
 5. RP ger informationsstöd till annonsören, men det är annonsörens ansvar att hålla sig uppdaterad och informerad vilka skyldigheter som de har i sin roll som hyresvärd. Information om jordabalken och hyresrättslig information finns på: www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P39. Annonsören ansvarar tillika oavkortat för all information som registreras av denne.
 6. Om tillämpligt ansvarar uthyraren för att söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse. RP  har rätt att kontakta bostadsrättsföreningen för att kontrollera ägande samt lov att hyra ut i andra hand. RP förutsätter att hyresvärden har påbörjat förfarandet att söka tillstånd och minst fått ett muntligt tillstånd från hyresvärd/förening.
 7. RP har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan hyresvärd och hyresgäst i ett hyreskontrakt. RP är ingen avtalspart i ett hyreskontrakt.
 8. Annonsören är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är riktiga. Det är inte tillåtet att annonsen innehåller diskriminerande text. Sådan annons tas omedelbart bort från hemsidan. RP  förbehåller sig fri rätt att avlägsna bostadsannonser. Annonsören kommer att under annonseringsperioden få förfrågningar på e-mail om att uppdatera sin information, om kontakt inte görs inom en specifik period tas annonsen bort. Hyresvärden ansvarar för att uppdater sin annons med ny information när sådan blir tillgänglig. Hyresvärden förstår också att om datumen i annonsen inte uppdateras om bostaden inte hyrts ut inför orginal datumet så kommer annonsen inte visas i sökresultaten.
 9. När bostaden inte längre är för uthyrning så inaktiveras era uppgifter. RP raderar inte, under några omständigheter, uppgifterna.
 10. Annonsören får ej begära deposition av sökande utan att ett avtal är upprättat.  Bedrägeri mot sökande kommer att åtalas.

Övrigt

RP förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan avisering och med omedelbar verkan. RP kan ej radera en annonsör, dock när annonsen är satt som "uthyrd" så syns den inte för sökande.

 

Vid frågor, kontakta RPs kundtjänst.