ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE FÖRETAG/AMBASSADER/INSTITUTIONER

ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE FÖRETAG/AMBASSADER/INSTITUTIONER

Allmänna annonsavtal för företag

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 23 maj 2017

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074 nedan kallad RP och det företag som ger RP i uppdrag att söka och förmedla personalbostäder till företaget, nedan kallad sökande.

Villkor

 1. Sökande kan söka i databasen kostnadsfritt och får se annonser kostnadsfritt.  Sökande kan boka obegränsat antal av visningar efter betalning utav administrationsavgiften i 60 dagar på de objekt som hyr ut till företag.
 2. En avgift på SEK 5.200 ex moms erläggs direkt för en 60-dagars sökprofil. Observera att företaget/organisationen/ambassaden måste signera avtalet med uthyraren.
 3. Ingen reducering av sökavgiften ges vid avbrott och tekniska problem med E-post prenumeration. Av skäl som inte har med RP att göra har E-post inte hundra procent garanterad leverans. Det beror på vilken mailklienthanterare samt vilken bredbandsoperatör sökande använder. Sökande ansvara själv för riktigheten i informationen som registreras hos RP.
 4. Sökprofilen gäller för företaget och för en anställd.  När ett objekt hyrs för företagets räkning så är sökprofilen förbrukad. Inloggningsuppgifter får inte överlåtas till annan person. Hyresvärdar får inte uppsökas av icke betalande användare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr. Skadestånd kan även krävas om RP anser att överträdelsen fordrar detta. Sökprofilen kan ej nyttjas i kommersiellt syfte som till exempel att marknadsföra egna tjänster till RPs uthyrare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr.
 5. Företaget förbinder sig att ej kontakta RP premium objekt direkt.  All kommunikation mellan företaget och uthyraren på RP premium objekt ska gå via en RP hyresförmedlare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr.
 6. RP kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan sökande och uthyraren, oberoende vad det gäller.  Uthyraren ansvarar för sina uppgifter i annonsen.
 7. RP kan inte garantera att en sökprofil leder till ett hyresavtal.
 8. Företaget förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter och garanterar att korrekt firmatecknare tecknar hyresavtalet.  Då muntligt avtal är bindande i Sverige så är det viktigt att vara säker innan ni tackar ja till en bostad då ni kan få kostnader för avhopp trots att kontrakt ännu inte är tecknat. Bedrägeri åtalas.
 9. Då tjänsterna vi säljer påbörjas omedelbart efter köp så finns det ingen ångerrätt. 

Vid frågor, kontakta RPs kundtjänst.

ANNONSAVTAL FÖR UTHYRARE

Annonsavtal för uthyrare

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 23 MAJ 2017

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074, nedan kallad RP och den som annonserar ut sin lediga bostad på Residensportalen s hemsida, www.residensportalen.se nedan kallad annonsör.

 

Annonsvillkor

 1. RP tillåter annonsören registrera sig själv och sin eller sina bostäder för uthyrning.  Annonsören tillåts skapa ett användarkonto och därefter registrera en eller flera annonser som godkänns utav RP innan publicering. Registrering utav eventuella tilläggstjänster avtalas separat efter skapande av annons. Annonsör ska äga bostaden som annonseras eller ha försthandskontrakt på hyresrätten som annonseras samt ha lov av förening vis a vis fastighetsägare för uthyrningen.
 2. RP marknadsför till egna kontakter igenom www.residensportalen.se. Dessa användare får endast tillgång till annonser efter godkännande från RP. Avtalar annonsören med RP att låta RP administrera uthyrningen kommer annonsörens kontaktinformation att hållas gömd och kontakten sker då genom RP. Alla andra annonsörers kontaktinformation kommer visas med annonsen för registrerade sökande. RP avtalar också med andra aktörer med liknande upplägg för att bredda annonsörernas marknadsföringsmöjlighet. Annonserna kommer visas utan kontaktinformation till uthyraren på andra ställen än www.residensportalen.se.
 3. Annonseras bostaden mot privatpersoner ger sökande sitt samtycke till att kontaktuppgifter får visas i annonsen tll registrerade och betalande sökande. Kontaktuppgifterna visas enbart för bostadssökande som är registrerade och aktuella hos RP som sökande.
 4. Om din bostad kvalificerar som RP Premium sköter RPs hyresmäklare kontakten mellan sökande och det bostadssökande företaget. Detta sker normalt per telefon och/eller e-post.
 5. RP ger informationsstöd till annonsören, men det är annonsörens ansvar att hålla sig uppdaterad och informerad vilka skyldigheter som de har i sin roll som hyresvärd. Information om jordabalken och hyresrättslig information finns på: www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P39. Annonsören ansvarar tillika oavkortat för all information som registreras av denne. Om tillämpligt ansvarar uthyraren för att söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse. RP förutsätter att hyresvärden har påbörjat förfarandet att söka tillstånd och minst fått ett muntligt tillstånd från hyresvärd/förening.
 6. RP har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan hyresvärd och hyresgäst i ett hyreskontrakt. RP är ingen avtalspart i ett hyreskontrakt.
 7. Annonsören är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är riktiga. Det är inte tillåtet att annonsen innehåller diskriminerande text. Sådan annons tas omedelbart bort från hemsidan. RP  förbehåller sig fri rätt att avlägsna bostadsannonser. Annonsören kommer att under annonseringsperioden få förfrågningar på e-mail om att uppdatera sin information, om kontakt inte görs inom en specifik period tas annonsen bort. Hyresvärden ansvarar för att uppdater sin annons med ny information när sådan blir tillgänglig. Hyresvärden förstår också att om datumen i annonsen inte uppdateras om bostaden inte hyrts ut inför orginal datumet så kommer annonsen inte visas i sökresultaten.
 8. När bostaden inte längre är för uthyrning så inaktiveras era uppgifter. RP raderar inte, under några omständigheter, uppgifterna.
 9. Annonsören får ej begära deposition av sökande utan att ett avtal är upprättat.  Bedrägeri mot sökande kommer att åtalas.
 10. Övrigt

  RP förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan avisering och med omedelbar verkan. RP kan ej radera en annonsör, dock när annonsen är satt som "uthyrd" så syns den inte för sökande.

   

  Vid frågor, kontakta RPs kundtjänst.