ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE FÖRETAG/AMBASSADER/INSTITUTIONER

ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE FÖRETAG/AMBASSADER/INSTITUTIONER

Allmänna annonsavtal för företag

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 15 maj 2018

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074 nedan kallad RP och det företag som ger RP i uppdrag att söka och förmedla personalbostäder till företaget, nedan kallad sökande.

Villkor
Du innehar rätten att:

 1. Begära att RP raderar dina uppgifter om inget hinder föreligger så som en pågående kontraktsskrivning, hyresavtal eller annan köpt tjänst som RP utför.
 2. Att be RP rätta felaktiga personuppgifter.
 3. Begära ett registerutdrag och få ut information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 4. Begära att vi tar bort irrelevanta uppgifter om dig och begränsa de uppgifter vi har.
 5. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

Användarvillkor

 1. Sökande kan söka i databasen kostnadsfritt och får se annonser kostnadsfritt.  Sökande kan boka obegränsat antal av visningar efter betalning utav administrationsavgiften i 60 dagar på de objekt som hyr ut till företag.
 2. En avgift på SEK 5.200 ex moms erläggs direkt för en 60-dagars sökprofil. Observera att företaget/organisationen/ambassaden måste signera avtalet med uthyraren.
 3. Ingen reducering av sökavgiften ges vid avbrott och tekniska problem med E-post prenumeration. Av skäl som inte har med RP att göra har E-post inte hundra procent garanterad leverans. Det beror på vilken mailklienthanterare samt vilken bredbandsoperatör sökande använder. Sökande ansvara själv för riktigheten i informationen som registreras hos RP.
 4. Sökprofilen gäller för företaget och för en anställd.  När ett objekt hyrs för företagets räkning så är sökprofilen förbrukad. Inloggningsuppgifter får inte överlåtas till annan person. Hyresvärdar får inte uppsökas av icke betalande användare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr. Skadestånd kan även krävas om RP anser att överträdelsen fordrar detta. Sökprofilen kan ej nyttjas i kommersiellt syfte som till exempel att marknadsföra egna tjänster till RPs uthyrare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr.
 5. Företaget förbinder sig att ej kontakta RP premium objekt direkt.  All kommunikation mellan företaget och uthyraren på RP premium objekt ska gå via en RP hyresförmedlare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr.
 6. RP kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan sökande och uthyraren, oberoende vad det gäller.  Uthyraren ansvarar för sina uppgifter i annonsen.
 7. RP kan inte garantera att en sökprofil leder till ett hyresavtal.
 8. Företaget förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter och garanterar att korrekt firmatecknare tecknar hyresavtalet.  Då muntligt avtal är bindande i Sverige så är det viktigt att vara säker innan ni tackar ja till en bostad då ni kan få kostnader för avhopp trots att kontrakt ännu inte är tecknat. Bedrägeri åtalas.
 9. Då tjänsterna vi säljer påbörjas omedelbart efter köp så finns det ingen ångerrätt. 
 10. RP använder enhetsidentifierare (cookies) för att anpassa innehållet och för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta att använda vår webbsida och dess funktioner så accepterar du att kakor används. 
 11. Efter registrering av ett konto så godkänner Företaget att RP skickar 1-2 automatiska e-mails om de tjänster som finns och hur Företaget kan nyttja dessa. Företaget kan undanbedja sig dessa e-mail längst ner i kommunikationen om Företaget därefter inte vill få e-mails. 
 12. Om Företaget har köpt en tjänst, chattat med en uthyrare eller hyr ett objekt som annonserats på RP så kan Företagets data ej raderas eller glömmas pga bokförings lagar samt lagar och förordningar som hyresmäklare måste lyda under. Eventuella känsliga uppgifter som RP måste samla in för att förmedla ett hyresobjekt, har enbart vår Personuppgiftsansvarige tillgång till. 
 13. Om du eller den andra parten köper RPs kontrakt eller inspektionstjänst så måste RP per mäklarlag, samt för att kunna fullfölja den köpta tjänsten, samla följande personlig information: namn, adress, e-mail adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning (om hus) samt kopia på id handling. RP inhämtar ingen information som inte är relevant för den köpta tjänsten. De som skriver RPs kontrakt är registrerade fastighetsmäklare och lyder under Fastighetsmäklarinspektionens lagar. Då dina personuppgifter är en del av en fastighetstransaktion så kan dessa uppgifter ej raderas eller glömmas. De förvaras i en avskild enkrypterad databas som enbart anställda som har tillgång till "känslig information" har åtkomst till. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system om inget avtal är ingånget eller tjänst är köpt.
 14. Du godkänner att din data kan förvaras utanför Sverige. För närvarande ligger vissa av våra servrar i Danmark. 
 15. Våra webbplatser ger länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte och ansvarar inte för innehållet eller praxiserna på dessa andra webbplatser. Vår tillhandahållande av sådana länkar utgör inte vår godkännande av dessa andra webbplatser, deras innehåll, deras ägare eller deras praxis. Denna sekretesspolicy gäller inte dessa andra webbplatser, som omfattas av några sekretesspolicyer och andra policyer som de kan ha.
 16. Om du sköter sökningen för en anställd så är det ditt ansvar att se till att den anställde godkänner hur vi hanterar deras personuppgifter. 
 17. Vid kortbetalning hos RP lämnar du information om ditt betalkort till vår betaltjänstleverantör DIBS. Denna information hanteras enbart av DIBS och ej RP.
 18. RP samarbetar med polisväsende och kan komma att lämna ut dina personuppgifter på polisens begäran i en pågående utredning.
 19. RP säljer under inga omständigheter vidare några uppgifter till tredje part.

 

Vid frågor, kontakta RPs kundtjänst.

ANNONSAVTAL FÖR UTHYRARE

Annonsavtal för uthyrare

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 15 maj 2018

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074, nedan kallad RP och den som annonserar ut sin lediga bostad på Residensportalen s hemsida, www.residensportalen.se nedan kallad annonsör eller uthyrare.

Villkor
Du innehar rätten att:

 1. Begära att RP raderar dina uppgifter om inget hinder föreligger så som en pågående kontraktsskrivning, hyresavtal eller annan köpt tjänst som RP utför.
 2. Att be RP rätta felaktiga personuppgifter.
 3. Begära ett registerutdrag och få ut information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 4. Begära att vi tar bort irrelevanta uppgifter om dig och begränsa de uppgifter vi har.
 5. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

Annonsvillkor

 1. RP tillåter annonsören att registrera sig själv och sin eller sina bostäder för uthyrning. Annonsören tillåts att skapa ett användarkonto och därefter registrera en eller flera annonser som godkänns utav RP innan publicering. Registrering utav eventuella tilläggstjänster avtalas separat efter skapande av annons. Annonsör ska äga bostaden som annonseras eller ha förstahandskontrakt på hyresrätten som annonseras samt ha lov av förening eller fastighetsägare för uthyrningen.
 2. RP marknadsför annonserna till egna kontakter genom www.residensportalen.se. Dessa användare får endast tillgång till annonser efter godkännande från RP. Avtalar annonsören med RP att låta RP administrera uthyrningen kommer annonsörens kontaktinformation att hållas gömd och kontakten sker då genom RP. Alla andra annonsörers kontaktinformation kommer visas med annonsen för registrerade sökande. RP avtalar också med andra aktörer med liknande upplägg för att bredda annonsörernas marknadsföringsmöjlighet. Annonserna kommer visas utan kontaktinformation till uthyraren på andra ställen än www.residensportalen.se.
 3. De bostäder som annonseras som Basic och Plusobjekt ger annonsören sitt samtycke till att kontaktuppgifter får visas i annonsen till registrerade och betalande sökande. Kontaktuppgifterna visas enbart för bostadssökande som är registrerade och aktuella hos RP som sökande och krävs för att uppdraget att hyra ut bostaden ska kunna fullföljas.
 4. Om din bostad kvalificerar som RP Premium sköter RPs hyresmäklare kontakten mellan sökande och det bostadssökande företaget. Detta sker normalt per telefon och/eller e-post.
 5. RP ger informationsstöd till annonsören, men det är annonsörens ansvar att hålla sig uppdaterad och informerad vilka skyldigheter som de har i sin roll som hyresvärd. Information om jordabalken och hyresrättslig information finns på: www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM#K12P39. Annonsören ansvarar tillika oavkortat för all information som registrerats av denne. Om tillämpligt ansvarar uthyraren för att söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse. RP förutsätter att hyresvärden har påbörjat förfarandet att söka tillstånd och minst fått ett muntligt tillstånd från hyresvärd/förening innan annonsering hos RP.
 6. RP har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan hyresvärd och hyresgäst i ett hyreskontrakt. RP är ingen avtalspart i ett hyreskontrakt.
 7. Annonsören är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är riktiga. Det är inte tillåtet att annonsen innehåller diskriminerande text. Sådan annons tas omedelbart bort från hemsidan. RP  förbehåller sig fri rätt att avlägsna bostadsannonser. Annonsören kommer att under annonseringsperioden få förfrågningar på e-mail om att uppdatera sin information, om kontakt inte görs inom en specifik period tas annonsen bort. Hyresvärden ansvarar för att uppdatera sin annons med ny information när sådan blir tillgänglig. Hyresvärden förstår också att om tillträdesdatumet i annonsen passerat eller inte är uppdaterat så är det möjligt att annonsen inte visas i sökresultaten. RP har då också rätt att inaktivera annonsen. RP  har rätt att skicka annonsören automatiska e-mails om att deras tillträdesdatum är nära att passera eller har passerat. 
 8. När bostaden inte längre är för uthyrning så inaktiveras era uppgifter. 
 9. Annonsören får ej begära deposition av sökande utan att ett avtal är upprättat. Bedrägeri mot sökande kommer att åtalas.
 10. RP använder enhetsidentifierare (cookies) för att anpassa innehållet och för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta att använda vår webbsida och dess funktioner så accepterar du att kakor används. 
 11. Efter registrering av ett konto så godkänner annonsören att RP skickar 1-2 automatiska e-mails om de tjänster som finns och hur annonsören kan nyttja dessa. Annonsören kan undanbedja sig dessa e-mail längst ner i kommunikationen om annonsören därefter inte vill få e-mails. 
 12. Om annonsören har köpt en tjänst, chattat med en uthyrare eller hyrt ut ett objekt som annonserats på RP så kan annonsörens data ej raderas eller glömmas på grund av bokföringslagar samt lagar och förordningar som hyresmäklare måste lyda under. Eventuella känsliga uppgifter som RP måste samla in för att förmedla ett hyresobjekt, har enbart vår Personuppgiftsansvarige tillgång till. 
 13. Om du eller den andra parten köper RPs kontrakt eller inspektionstjänst så måste RP per mäklarlag , samt för att kunna fullfölja den köpta tjänsten, samla följande personlig information: namn, adress, e-mail adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning (om hus) samt kopia på id handling. RP inhämtar ingen information som inte är relevant för den köpta tjänsten. De som skriver RPs kontrakt är registrerade fastighetsmäklare och lyder under Fastighetsmäklarinspektionens lagar. Då dina personuppgifter är en del av en fastighetstransaktion så kan dessa uppgifter ej raderas eller glömmas. De förvaras i en avskild enkrypterad databas som enbart anställda som har tillgång till "känslig information" har åtkomst till. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system om inget avtal är ingånget eller tjänst är köpt.
 14. Du godkänner att din data kan förvaras utanför Sverige. För närvarande ligger vissa av våra servrar i Danmark. 
 15. Våra webbplatser ger länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte och ansvarar inte för innehållet eller praxiserna på dessa andra webbplatser. Vår tillhandahållande av sådana länkar utgör inte vår godkännande av dessa andra webbplatser, deras innehåll, deras ägare eller deras praxis. Denna sekretesspolicy gäller inte dessa andra webbplatser, som omfattas av några sekretesspolicyer och andra policyer som de kan ha.
 16. Vid kortbetalning hos RP lämnar du information om ditt betalkort till vår betaltjänstleverantör DIBS. Denna information hanteras enbart av DIBS och ej RP.
 17. RP samarbetar med polisväsende och kan komma att lämna ut dina personuppgifter på polisens begäran i en pågående utredning.
 18. RP säljer under inga omständigheter vidare några uppgifter till tredje part.

 

Övrigt

RP förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan avisering och med omedelbar verkan.

 1.