ANVÄNDARAVTAL / GDPR / DATA FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE FÖRETAG / AMBASSADER / INSTITUTIONER

ANVÄNDARAVTAL FÖR BOSTADSÖKANDE & UTHYRARE FÖRETAG/AMBASSADER/INSTITUTIONER

Allmänna annonsavtal för företag

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 15 maj 2018

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074 nedan kallad RP och det företag som ger RP i uppdrag att söka och förmedla personalbostäder till företaget, nedan kallad sökande.

Villkor
Du innehar rätten att:

 1. Begära att RP raderar dina uppgifter om inget hinder föreligger så som en pågående kontraktsskrivning, hyresavtal eller annan köpt tjänst som RP utför.
 2. Att be RP rätta felaktiga personuppgifter.
 3. Begära ett registerutdrag och få ut information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 4. Begära att vi tar bort irrelevanta uppgifter om dig och begränsa de uppgifter vi har.
 5. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

Användarvillkor

 1. Sökande kan söka i databasen kostnadsfritt och får se annonser kostnadsfritt.  Sökande kan boka obegränsat antal av visningar efter betalning utav administrationsavgiften i 60 dagar på de objekt som hyr ut till företag.
 2. En avgift på SEK 5.200 ex moms erläggs direkt för en 60-dagars sökprofil. Observera att företaget/organisationen/ambassaden måste signera avtalet med uthyraren.
 3. Ingen reducering av sökavgiften ges vid avbrott och tekniska problem med E-post prenumeration. Av skäl som inte har med RP att göra har E-post inte hundra procent garanterad leverans. Det beror på vilken mailklienthanterare samt vilken bredbandsoperatör sökande använder. Sökande ansvara själv för riktigheten i informationen som registreras hos RP.
 4. Sökprofilen gäller för företaget och för en anställd.  När ett objekt hyrs för företagets räkning så är sökprofilen förbrukad. Inloggningsuppgifter får inte överlåtas till annan person. Hyresvärdar får inte uppsökas av icke betalande användare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr. Skadestånd kan även krävas om RP anser att överträdelsen fordrar detta. Sökprofilen kan ej nyttjas i kommersiellt syfte som till exempel att marknadsföra egna tjänster till RPs uthyrare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr.
 5. Företaget förbinder sig att ej kontakta RP premium objekt direkt.  All kommunikation mellan företaget och uthyraren på RP premium objekt ska gå via en RP hyresförmedlare. Missbruk beivras med påföljden avstängning och vite om 30 000 kr.
 6. RP kan inte ställas till svars för eventuellt felaktigt lämnade uppgifter samt tvistemål mellan sökande och uthyraren, oberoende vad det gäller.  Uthyraren ansvarar för sina uppgifter i annonsen.
 7. RP kan inte garantera att en sökprofil leder till ett hyresavtal.
 8. Företaget förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter och garanterar att korrekt firmatecknare tecknar hyresavtalet.  Då muntligt avtal är bindande i Sverige så är det viktigt att vara säker innan ni tackar ja till en bostad då ni kan få kostnader för avhopp trots att kontrakt ännu inte är tecknat. Bedrägeri åtalas.
 9. Då tjänsterna vi säljer påbörjas omedelbart efter köp så finns det ingen ångerrätt. 
 10. RP använder enhetsidentifierare (cookies) för att anpassa innehållet och för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta att använda vår webbsida och dess funktioner så accepterar du att kakor används. 
 11. Efter registrering av ett konto så godkänner Företaget att RP skickar 1-2 automatiska e-mails om de tjänster som finns och hur Företaget kan nyttja dessa. Företaget kan undanbedja sig dessa e-mail längst ner i kommunikationen om Företaget därefter inte vill få e-mails. 
 12. Om Företaget har köpt en tjänst, chattat med en uthyrare eller hyr ett objekt som annonserats på RP så kan Företagets data ej raderas eller glömmas pga bokförings lagar samt lagar och förordningar som hyresmäklare måste lyda under. Eventuella känsliga uppgifter som RP måste samla in för att förmedla ett hyresobjekt, har enbart vår Personuppgiftsansvarige tillgång till. 
 13. Om du eller den andra parten köper RPs kontrakt eller inspektionstjänst så måste RP per mäklarlag, samt för att kunna fullfölja den köpta tjänsten, samla följande personlig information: namn, adress, e-mail adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning (om hus) samt kopia på id handling. RP inhämtar ingen information som inte är relevant för den köpta tjänsten. De som skriver RPs kontrakt är registrerade fastighetsmäklare och lyder under Fastighetsmäklarinspektionens lagar. Då dina personuppgifter är en del av en fastighetstransaktion så kan dessa uppgifter ej raderas eller glömmas. De förvaras i en avskild enkrypterad databas som enbart anställda som har tillgång till "känslig information" har åtkomst till. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system om inget avtal är ingånget eller tjänst är köpt.
 14. Du godkänner att din data kan förvaras utanför Sverige. För närvarande ligger vissa av våra servrar i Danmark. 
 15. Våra webbplatser ger länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte och ansvarar inte för innehållet eller praxiserna på dessa andra webbplatser. Vår tillhandahållande av sådana länkar utgör inte vår godkännande av dessa andra webbplatser, deras innehåll, deras ägare eller deras praxis. Denna sekretesspolicy gäller inte dessa andra webbplatser, som omfattas av några sekretesspolicyer och andra policyer som de kan ha.
 16. Om du sköter sökningen för en anställd så är det ditt ansvar att se till att den anställde godkänner hur vi hanterar deras personuppgifter. 
 17. Vid kortbetalning hos RP lämnar du information om ditt betalkort till vår betaltjänstleverantör DIBS. Denna information hanteras enbart av DIBS och ej RP.
 18. RP samarbetar med polisväsende och kan komma att lämna ut dina personuppgifter på polisens begäran i en pågående utredning.
 19. RP säljer under inga omständigheter vidare några uppgifter till tredje part.

 

Vid frågor, kontakta RPs kundtjänst.

ANNONSAVTAL FÖR UTHYRARE

Annonsavtal för uthyrare

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 15 maj 2018

Allmänt

Annonsavtalet gäller mellan Residensportalen AB, organisationsnummer 556652-6074, nedan kallad RP och den som annonserar ut sin lediga bostad på Residensportalen s hemsida, www.residensportalen.se nedan kallad annonsör eller uthyrare.

Villkor
Du innehar rätten att:

 1. Begära att RP raderar dina uppgifter om inget hinder föreligger så som en pågående kontraktsskrivning, hyresavtal eller annan köpt tjänst som RP utför.
 2. Att be RP rätta felaktiga personuppgifter.
 3. Begära ett registerutdrag och få ut information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 4. Begära att vi tar bort irrelevanta uppgifter om dig och begränsa de uppgifter vi har.
 5. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.

Annonsvillkor

 1. RP tillåter annonsören att registrera sig själv och sin eller sina bostäder för uthyrning. Annonsören tillåts att skapa ett användarkonto och därefter registrera en eller flera annonser som godkänns utav RP innan publicering. Registrering utav eventuella tilläggstjänster avtalas separat efter skapande av annons. Annonsör ska äga bostaden som annonseras eller ha förstahandskontrakt på hyresrätten som annonseras samt ha lov av förening eller fastighetsägare för uthyrningen.
 2. RP marknadsför annonserna till egna kontakter genom www.residensportalen.se. Dessa användare får endast tillgång till annonser efter godkännande från RP. Avtalar annonsören med RP att låta RP administrera uthyrningen kommer annonsörens kontaktinformation att hållas gömd och kontakten sker då genom RP. Alla andra annonsörers kontaktinformation kommer visas med annonsen för registrerade sökande. RP avtalar också med andra aktörer med liknande upplägg för att bredda annonsörernas marknadsföringsmöjlighet. Annonserna kommer visas utan kontaktinformation till uthyraren på andra ställen än www.residensportalen.se.
 3. De bostäder som annonseras som Basic och Plusobjekt ger annonsören sitt samtycke till att kontaktuppgifter får visas i annonsen till registrerade och betalande sökande. Kontaktuppgifterna visas enbart för bostadssökande som är registrerade och aktuella hos RP som sökande och krävs för att uppdraget att hyra ut bostaden ska kunna fullföljas.
 4. Om din bostad kvalificerar som RP Premium sköter RPs hyresmäklare kontakten mellan sökande och det bostadssökande företaget. Detta sker normalt per telefon och/eller e-post.
 5. RP ger informationsstöd till annonsören, men det är annonsörens ansvar att hålla sig uppdaterad och informerad vilka skyldigheter som de har i sin roll som hyresvärd. Information om jordabalken och hyresrättslig information finns på: notisum.se. Annonsören ansvarar tillika oavkortat för all information som registrerats av denne. Om tillämpligt ansvarar uthyraren för att söka tillstånd för andrahandsuthyrning hos sin hyresvärd respektive bostadsrättsföreningens styrelse. RP förutsätter att hyresvärden har påbörjat förfarandet att söka tillstånd och minst fått ett muntligt tillstånd från hyresvärd/förening innan annonsering hos RP.
 6. RP har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas mellan hyresvärd och hyresgäst i ett hyreskontrakt. RP är ingen avtalspart i ett hyreskontrakt.
 7. Annonsören är ansvarig för att de uppgifter som lämnas i annonsen är riktiga. Det är inte tillåtet att annonsen innehåller diskriminerande text. Sådan annons tas omedelbart bort från hemsidan. RP  förbehåller sig fri rätt att avlägsna bostadsannonser. Annonsören kommer att under annonseringsperioden få förfrågningar på e-mail om att uppdatera sin information, om kontakt inte görs inom en specifik period tas annonsen bort. Hyresvärden ansvarar för att uppdatera sin annons med ny information när sådan blir tillgänglig. Hyresvärden förstår också att om tillträdesdatumet i annonsen passerat eller inte är uppdaterat så är det möjligt att annonsen inte visas i sökresultaten. RP har då också rätt att inaktivera annonsen. RP  har rätt att skicka annonsören automatiska e-mails om att deras tillträdesdatum är nära att passera eller har passerat. 
 8. När bostaden inte längre är för uthyrning så inaktiveras era uppgifter. 
 9. Annonsören får ej begära deposition av sökande utan att ett avtal är upprättat. Bedrägeri mot sökande kommer att åtalas.
 10. RP använder enhetsidentifierare (cookies) för att anpassa innehållet och för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta att använda vår webbsida och dess funktioner så accepterar du att kakor används. 
 11. Efter registrering av ett konto så godkänner annonsören att RP skickar 1-2 automatiska e-mails om de tjänster som finns och hur annonsören kan nyttja dessa. Annonsören kan undanbedja sig dessa e-mail längst ner i kommunikationen om annonsören därefter inte vill få e-mails. 
 12. Om annonsören har köpt en tjänst, chattat med en uthyrare eller hyrt ut ett objekt som annonserats på RP så kan annonsörens data ej raderas eller glömmas på grund av bokföringslagar samt lagar och förordningar som hyresmäklare måste lyda under. Eventuella känsliga uppgifter som RP måste samla in för att förmedla ett hyresobjekt, har enbart vår Personuppgiftsansvarige tillgång till. 
 13. Om du eller den andra parten köper RPs kontrakt eller inspektionstjänst så måste RP per mäklarlag , samt för att kunna fullfölja den köpta tjänsten, samla följande personlig information: namn, adress, e-mail adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning (om hus) samt kopia på id handling. RP inhämtar ingen information som inte är relevant för den köpta tjänsten. De som skriver RPs kontrakt är registrerade fastighetsmäklare och lyder under Fastighetsmäklarinspektionens lagar. Då dina personuppgifter är en del av en fastighetstransaktion så kan dessa uppgifter ej raderas eller glömmas. De förvaras i en avskild enkrypterad databas som enbart anställda som har tillgång till "känslig information" har åtkomst till. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system om inget avtal är ingånget eller tjänst är köpt.
 14. Du godkänner att din data kan förvaras utanför Sverige. För närvarande ligger vissa av våra servrar i Danmark. 
 15. Våra webbplatser ger länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte och ansvarar inte för innehållet eller praxiserna på dessa andra webbplatser. Vår tillhandahållande av sådana länkar utgör inte vår godkännande av dessa andra webbplatser, deras innehåll, deras ägare eller deras praxis. Denna sekretesspolicy gäller inte dessa andra webbplatser, som omfattas av några sekretesspolicyer och andra policyer som de kan ha.
 16. Vid kortbetalning hos RP lämnar du information om ditt betalkort till vår betaltjänstleverantör DIBS. Denna information hanteras enbart av DIBS och ej RP.
 17. RP samarbetar med polisväsende och kan komma att lämna ut dina personuppgifter på polisens begäran i en pågående utredning.
 18. RP säljer under inga omständigheter vidare några uppgifter till tredje part.

 

Övrigt

RP förbehåller sig rätten att ändra detta avtal utan avisering och med omedelbar verkan.

DATA & PRIVACY INFORMATION:

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har de villkor som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor.

Definitioner

 • ServiceService är https://www.residensportalen.se och https://www.residensportalen.com webbplatser som drivs av Residensportalen AB
 • Personal DataPersonal Data betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och annan information som antingen är i vår besittning eller kommer sannolikt att komma i vår besittning).
 • Användning DataUsage Data är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • CookiesCookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).
 • Data ControllerData Controller betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som någon personlig information är eller ska behandlas. I samband med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollör av dina personuppgifter.
 • Dataprocessorer (eller Tjänsteleverantörer) Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollanten. Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.
 • Data Subject (eller User) Data Subject är en levande individ som använder vår Service och är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning:
Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig. Typer av data samlad Personlig information När du använder vår tjänst kan vi fråga dig om att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter").

Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till: * E-postadress * Förnamn och efternamn * Telefonnummer * Cookies och användningsdata Användningsdata Vi kan också samla in information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data. Spårning och cookies Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår Service och vi håller viss information. Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet.

Övrig spårningsteknik används också, såsom fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår service. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service. Exempel på Cookies vi använder: * Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår service. * Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar. * Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

 • Användning av data:
  Residensportalen AB använder de samlade uppgifterna för olika ändamål:
 • Att tillhandahålla och behålla vår service
 • För att meddela dig om ändringar i vår Service
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport * Samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • För att övervaka användningen av vår Service
 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR). Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Residensportalen AB: s rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy utifrån de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den. Residensportalen AB kan behandla dina personuppgifter eftersom:
 • Vi behöver upprätta ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Bearbetningen är i våra legitima intressen och det överstyrs inte av dina rättigheter
 • För betalningsbearbetning
 • För att följa lagen

Hur vi behåller data :
Residensportalen AB behåller dina personuppgifter endast så länge som behövs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer. Residensportalen AB kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användning Data lagras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänsters funktionalitet, eller vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.

Överföring av data:
Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från din jurisdiktion. Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt avtal med den överföringen. Residensportalen AB kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte tillräckliga kontroller finns på plats, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information. Uppgiftslämnande Upplysningar för lagföring Under vissa omständigheter kan Residensportalen AB vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t ex en domstol eller en statlig myndighet).

Uppgiftslämnande:
Upplysningar för lagföring Under vissa omständigheter kan Residensportalen AB vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t ex en domstol eller en statlig myndighet). Juridiska krav Residensportalen AB kan i god tro förklara din personliga uppfattning om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • Att skydda och försvara Residensportalen ABs rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar Säkerhet av data Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten. Dina skydd av personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation) Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa uppgifter om personuppgifter. Residensportalen AB har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:
 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att du raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är oriktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataöverföring. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.

Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Residensportalen AB åberopade ditt samtycke att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Tjänsteleverantörer Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service ("Service Providers"), tillhandahålla Tjänsten på vår väg, utföra servicerelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Service används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte. Analytics.

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.
 
* Google Analytics
Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbtrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet. Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv Behavioral Remarketing

Residensportalen AB använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår Service.

* Google Ads:
(AdWords) remarketingtjänst (AdWords) tillhandahålls av Google Inc.You kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http: // www .google.com / inställningar / annonserGoogle rekommenderar också att du installerar Google Analytics-tilläggswebbläsartillägget - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics-tilläggswebbläsartillägg ger besökare möjligheten att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

* Facebook / LinkedIn:
Om du har använt Facebook eller LinkedIn som inloggningsmetod kommer vi att få grundläggande information från dig som ditt namn och din e-postadress. Facebook-remarketingtjänsten tillhandahålls även av Facebook Inc. Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook på den här sidan. Till borta från Facebooks intressebaserade annonser, Följ dessa instruktioner. Facebook följer de självreglerande principerna för online beteendeannonsering som grundades av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort från Facebook och andra deltagande företag via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller avstängning med din mobila enhetens inställningar. För mer information om Facebook-sekretesspraxis, besök Facebooks Datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalningar:
Vi kan tillhandahålla betalade produkter och / eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för betalningsbehandling (till exempel betalningsprocessorer). Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalnings processorer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats för varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation. Betalningsprocessorerna vi jobbar med är: PayPal, American Express, Visa och Master Card. Dessa betalningar behandlas av DIBS Services. Deras sekretesspolicy kan ses på deras respektive webbplatser.

Länkar till andra webbplatser:
Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Barnens integritet Vår service tar inte emot någon under 18 år ("Barn"). Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar. Ändringar i denna sekretesspolicy Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan. Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service, innan ändringen blir effektiv och uppdaterar det "effektiva datumet" högst upp i denna sekretesspolicy. Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar.

Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan. Kontakta oss Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss: * Via email: info@residensportalen.se